Reglement

Gedragsregels

In deze sectie gaan we de regels opstellen, die er gelden op dit event.

Regels zijn wel nodig, om alles in goede banen te kunnen leiden. Vooral omdat het zeer belangrijk is, de discretie die voor deze dag geldt te kunnen waarborgen. Omdat het iets is, dat voor veel mensen belangrijk is op een event als dit. In de volwassen wereld, word dit al heel gauw aangezien als raar. Maar dit is iets wat nu juist niet zou moeten, want het is niet raar om lekker jezelf te kunnen en mogen zijn.

Regel 1:

Om de discretie van een ieder te kunnen waarborgen voor dit event, is het ten strengste verboden om een mobile telefoon of camera of andere beelddragers te gebruiken. Indien gewenst zal er binnen wel foto’s gemaakt kunnen worden, die vervolgens in overleg met de organisatie te verkrijgen zijn voor privé gebruik.

Regel 2:

Een ieder moet met respect worden behandelt. Indien er problemen zijn, dit graag direct aan de organisatie doorgeven, zodat hier per direct op gereageerd kan worden..

Regel 3:

Als vanzelfsprekend, zijn seksuele handelingen niet toegestaan in een speeltuin. Maar omdat we hier allemaal volwassen zijn, willen we dit toch opnemen in het regelement.
Seks en/of seksuele handelingen zijn dus niet toegestaan. Hierop zal ook worden toegezien. Als dit wel wordt geconstateerd, zal hier een passende maatregel voor getroffen worden op de persoon of personen die dit wel doen.

Regel 4:

Reclame maken zonder toestemming van de organisatie, is niet toegestaan.

Regel 5

Entree alleen via aanmelding en met E-ticket of met een ticket aan de deur. Bij E-ticket is het wel nodig om de bevestiging mee te nemen.

Regel 6:

Iedereen heeft ten aller tijden een volwassen verantwoording.

Regel 7:

Uiteraard is het mogelijk om eigen spullen mee te nemen en ook voor overige spullen kun je de daarvoor aanwezig kluisjes gebruiken. Deze dienen ook voor het opslaan van de mobiele telefoons. Wel is het de bedoeling om de sleutels van de kluisjes bij de organisatie in te leveren.

Dit word dan toegewezen aan een nummer dat bij u hoort zo dat ook zeker van kan zijn dat er geen telefoons de hal in worden genomen. Uiteraard kan hier gewoon tussen door naar gekeken worden onder toezicht. Ook is het niet nodig om geld mee de hal in te nemen alles word opgeschreven en betalen kan achteraf worden gedaan bij het verlaten van het event.

Regel 8:

Entree vanaf +18 jaar. Maar onder strikte begeleiding van de organisatie is van af 16 jaar ook mogelijk. Dit moet dan ook echt onder begeleiding zijn en in goed overleg met één van de ouders. Dit om ervoor te zorgen, dat voor beide partijen alles oké is en wij als organisatie niet aan gesproken kunnen worden.
Uitzonderingen voor de leeftijdgrens kunnen nog worden aan gepast in dit reglement.

Regel 9:

Volg ten aller tijden de aanwijzingen van de organisatie op.

In geval van het niet volgen van deze regels of aanwijzingen van de organisatie, behoud deze zich het recht om toegang (per direct) te ontzeggen, dan wel maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen.

De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele ontstane schade.

Het bezoek van dit event is geheel op eigen risico.

De prijzen zijn zeer schappelijk en de organisatie ( inclusief personeel ) doet het voor een groot deel vrijwillig. Houd hier rekening mee 😉